Eldningstips

Vedeldning bidrar inte till växthuseffekten

Eftersom ved är ett biobränsle ger det inget nettotillskott av koldioxid och bidrar därmed inte till växthuseffekten. Näringsämnena hamnar i huvudsak i askan och för ett långsiktigt hållbart kretslopp krävs att askan återförs till skogen.

Ladda hem vår pdf för att läsa mer och skriva ut! Eldningstips

Torkningstips

Om du köper färsk ved måste veden torkas innan du eldar. Att elda med ved som innehåller för mycket vatten innebär:

Färsk ved som tas direkt från nyfällda träd innehåller oftast mer än 50% (viktprocent) fuktighet.

Ladda hem vår pdf för att läsa mer och skriva ut! Torkningstips