Beställa!

Ring till vår ordertelefon 0709-77 86 31 eller kom till vår produktionsplats på Sjötullsgatan

P1010469P1000287

Färsk ved

Färsk ved finns under vinterperioden. Önskar du tips om torkning se under fliken "Vedinfo"

Prenumeration av vedleveranser

Ring oss så kommer vi överens om hur och när du önskar dina vedleveranser, då riskerar du inte att stå utan ved när du som bäst behöver den.

Leverans

Vi ordnar med transporten eller hämta själv. Ring och tala med Björn 0705-792465

För större kvantiteter av björkved i 40-literssäckar kontakta oss

Priser

Artikel Pris inkl moms

Björkved i stjälpt mått/m³

690:-

Björkved i storsäck 1,5m³. Pant på 150kr tillkommer, återbetalas vid retur inom en månad

1035:-

Björkved 40 litersäck /st

70:-

Björkved i 40 litersäck 6st och flera. (Specialpris för återförsäljare/förbrukare av större mängder)

60:-

Björkspån i storsäck 1,5m³. Pris per m³

250:-

Massaved/långved av björk. Alternativt utsorterad sk. pensionärsved Pris per m³

290:-

Flisved i stjälpt mått/m³

250:-

Spisved/tändved i stjälpt mått/m³

400:-

Vedbriketter i paket om 12 st, 10kg

37:-

Vedbriketter på pall 96 st paket a´ 10kg totalt 960 kg

3000:-