Tillverkning

Vi köper in massaved/långved av björk från privata skogsägare och skogsbolag. Långveden kapas och klyvs till prima brasved.

Våra egna krav på brasveden är höga

Vedtillverkningen sker i en delvis automatiserad process som matar in långved, kapar, klyver och transporterar veden till 1,5m³ ventilerade miljösäckar. Tillverkningen sker under höst och vinter.

P1010450

Vedsäckarna på 1,5 m³ ställs därefter upp för torkning. I början av augusti täcks säckarna mot regn eller ställs under tak. Torr ved finns normalt för försäljning året runt.

WP_20130322_001

Vår affärsidé är att sälja torr brasved av björk till bästa möjliga kvalitet och att alltid se till att kunden blir nöjd

Vi säljer idag främst småsäckar (30/40liter) till återförsäljare och till pizzerior/bagerier som direkt använder brasveden i sina vedeldade ugnar. Lösved säljes som braskaminved till villor och fritidshus, vi levereras inom en radie om ca 5 mil.